Hệ thống thị giác
1.人機
2.觸控板面
3.顯示器
4.影像處理器
5.皮膜操作面板
6.CCD
7.分析儀